Місія

-         залучити якомога більше людей до вирішення проблем навколишнього середовища та сталого розвитку суспільства;

-         сприяти участі громадськості у прийнятті рішень з цих питань на різних рівнях.

 

Організація сприяє поширенню принципів сталого розвитку в суспільстві, інтеграції їх до національної політики та урядових програм через розповсюдження обєктивної інформації екологічного та соціального спрямування до ЗМІ, місцевих громад, влади та бізнесу, залучаючи їх таким чином до практичних дій.

Усвідомлюючи, що соціальні та екологічні аспекти сталого розвитку завжди пов'язані з його економічною складовою, організація сприяє створенню сталих спільнот шляхом забезпечення доступу до екологічної та соціальної інформації, що допомагає вдосконалити середовище проживання та роботи людей, дає можливість відігравати належну роль у творенні змін задля бажаного майбутнього. «Зелене досьє» допомагає у відродженні культурних традицій та екологічно дружнього господарювання, що безпосередньо пов'язано зі збереженням природи; демонструє необхідність бачити довготривалі перспективи розвитку економіки, а не лише задовольняти термінові потреби. В результаті розвитку більш стабільної економіки люди мають можливість досягти більшого з меншими затратами, раціональніше використовувати ресурси, залучати інвестиції, підтримувати стабільність і конкурентоспроможність, вдосконалювати навички та корисну діяльність.