Сільське господарство

Меліорація сільськогосподарських угідь впливає на якість ґрунтів негативніше, ніж вважалося

Дренаж змінює ґрунт глибше і швидше, ніж вважалося раніше. На кругообіг органічних, поживних та забруднюючих речовин у ґрунті впливають фізико-хімічні властивості ґрунту (такі як рН та вологість). Грунт, окрім накопичення вуглецю, також працює як фільтраційна система, підтримуючи чистоту поверхневих та підземних вод.

Вісник № 3 проєкту "Український зелений шлях від ферми до виделки"

Запровадження нової європейської політики (Європейський зелений курс, ЄЗК), викликано глобальними кліматичними змінами та різкою відповіддю на них громадян світу.

 

 

 

 

У цьому випуску:

Файл: 

Сarbon farming - новий тип сільського господарства?

Carbon farming - це використання сільськогосподарського виробництва для секвестрації карбону - низка різноманітних сільськогосподарських методів, спрямованих на поглинання діоксиду карбону з атмосферного повітря та накопичення у живих організмах або ґрунтах. Існує понад 30 засобів, накопичення карбону під час виробництва продуктів харчування або рослинної сировини.

 

Ось кілька основних:

Як громадськість ЄС бачить довгостроковий розвиток сільських регіонів

Онлайн-консультації про пріоритети довгострокового розвитку сільських територій ЄС були спрямовані на виявлення думки європейських громадян та зацікавлених сторін стосовно того, на чому має бути зосереджено довгострокове бачення розвитку сільських регіонів. Загалом 2326 респондентів з усіх держав-членів ЄС взяли участь у публічних консультаціях.

 

Вісник № 2 проєкту "Український зелений шлях від ферми до виделки"

 

Запровадження нової європейської політики (Європейський зелений курс, ЄЗК), викликано глобальними кліматичними змінами та різкою відповіддю на них громадян світу.

 

 

 

Файл: 

Сільськогосподарські практики, які можуть застосовуватися як еко-схеми

Сталі сільськогосподарські практики відіграють важливу роль у переході до стійкої продовольчої системи та досягненні кліматичних цілей ЄС.

Політика ЄС з підтримки якості ґрунтів

Нова стратегія ЄС з якості ґрунтів наразі розробляється та має з’явитися у другому кварталі 2021 року - з 2 лютого почались громадські консультації щодо цієї стратегії. Метою нової стратегії є комплексне вирішення проблем та припинення поширення деградації ґрунтів до 2030 р.

 

Вуглецеві податки та мита = глобальна декарбонізація?

Поява нового поняття CBAM (механізм карбонового регулювання імпорту, Carbon Border Adjustment Mechanism - англійською) стала темою для палких обговорень в усьому світі. І хоча власне механізм ще тільки розробляється і невідомо, яким саме він буде, - дискусії з цього приводу розгорнулися гострі, як ніколи.

 

Їжа майбутнього: світові та українські тренди

Серед експертів панує думка, що наступним вікном можливостей після IT стануть біотехнології та інноваційні харчові продукти. Здається, це не тільки близьке майбутнє, а вже відбувається. (Більше про ферми майбутнього).

 

Як сільськогосподарські практики впливають на довкілля та соціальний розвиток

Вплив сільськогосподарських практик та супутніх процесів переробки харчових продуктів на глобальні та місцеві екосистеми – це  вплив на водні ресурси, на якість ґрунтів та повітря, на стан біорізноманіття та клімат. Цей вплив залежить від розміру сільськогосподарського підприємства – що більше розмір, тим більший вплив.

Збір матеріалів